Sắc lệnh số 186

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
19
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 186

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 186 về việc cho ông Đỗ Xuân Hợp được từ chức Giám đốc Nha cứu tế Trung ương do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 186

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 186 NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 57 ngày 3 tháng 5 năm 1946 quy nh vi c t ch c các B trong Chính ph Vi t Nam; Chi u chi S c l nh s 36 ngày 27 tháng 3 năm 1946 t ch c b Xã h i; Chi u chi S c l nh s 37 ngày 27 tháng 3 năm 1946 c Bác sĩ Xuân H p gi ch c Giám c Nha C u t Trung ương; Chi u chi ơn ngh ngày 28 tháng 6 năm 1946 c a Bác sĩ Xuân H p xin t ch c Giám c Nha c u t Trung ương; Chi u chi l i ngh c a B trư ng B Xã h i; Sau khi H i ng Chính ph ã tho thu n, RA S C L NH: i u th nh t. Bác sĩ Xuân H p nay ư c phép t ch c Giám c Nha C u t Trung ương. i u th hai. Các ông B trư ng B Xã h i và B trư ng B Tài chính ch u u nhi m thi hành S c l nh này. Huỳnh Thúc Kháng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản