Sắc lệnh số 19

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
48
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 19

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 19 về việc giải tán Hội "Bắc kỳ trung ương phổ tế" và các hội phổ tế ở Bắc Kỳ do Chủ tịch Chính phủ lâm thời ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 19

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH LÂM TH I NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 19 NV NGÀY 5 THÁNG 2 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH LÂM TH I VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u l i ngh c a B trư ng B C u t xã h i, Chi u chi S c l nh ngày 21 tháng 2 năm 1933 n nh cách t ch c chung cho các h i ông Dương; Chi u chi Ngh nh nguyên Toà quy n ông Dương ngày 14-10-1929 thi t l p m t s Giám c các vi c Ph T ông Dương; Chi u chi Ngh nh nguyên Th ng s B c kỳ Trung ương Ph T toàn x B c kỳ không ho t ng n a và m c ích không thích h p v i chính th hi n th i; Sau khi H i ng Chính ph ã tho lu n; RA S C L NH: Kho n th nh t: K t ngày ký s c l nh này, h i B c kỳ Trung ương Ph T t i Hà N i (Comité Central d Aide Mutuelle et d Assistance Sociale du Tonkin) và các h i Ph T toàn x B c kỳ (Associatiens provinciales d Aide Mutuelle et d Assistance Sociale) u b gi i tán. Kho n th hai: Nh ng tài s n c a các h i này u b t ch thu và giao cho B C u t xã h i qu n tr . Kho n th ba: B trư ng B N i v , B trư ng B Tài chính, B trư ng B C u t xã h i ch u u nhi m thi hành S c l nh này. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản