Sắc lệnh số 190/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
23
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 190/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 190/SL về việc tái nhập Nha Thống kê Bộ Kinh tế do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 190/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 190 NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 1948 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 61 ngày 6-5-46 t ch c B Kinh t , Chi u S c l nh ngày 26-11-46 t ch c B Kinh t , Chi u ngh c a ông B trư ng B Kinh t , Sau khi H i ng Chính ph và Ban Thư ng tr c Qu c h i ã tho hi p, RA S C L NH: i u1 Nay tái l p Nha Th ng kê B Kinh t . i u2 M t ngh nh c a B Kinh t s n nh chi ti t t ch c nha y. i u3 Ông B trư ng B Kinh t chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản