Sắc lệnh số 195/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 195/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 195/SL về việc thành lập các ban vận động thi đua ái quốc các cấp do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 195/SL

  1. SẮC LỆNH CỦA CHỦ TN CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 195 NGÀY CH 1 THÁNG 6 NĂM 1948 CHỦ TNCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu theo Quyết định của Hội đồng Chính phủ, Sau khi Ban Thường trực Quốc hội đã thoả thuận, RA SẮC LỆNH: Điều 1 Nay thành lập Ban vận động thi đua Ái quốc Trung ương. Ban này gồm có các đại biểu Chính phủ, Quốc hội và các đoàn thể nhân dân. Điều 2 Các đại biểu nói trên do Sắc lệnh chỉ định. Điều 3 Tại các liên khu, tỉnh, huyện và xã đều đặt Ban Vận động thi đua Ái quốc. Mỗi ban gồm có từ 3 đến 5 người trong đó có đại diện Uỷ ban kháng chiến hành chính, các đoàn thể nhân dân và nhân sĩ. Tuy vậy, các Ban Vận động thi đua Ái quốc cấp huyện và cấp xã, số người có thể ít hơn. Điều 4 Các đại biểu trong các ban từ liên khu đến xã do Uỷ ban kháng chiến Hành chính cấp mình chỉ định. Điều 5 Các Ban Vận động thi đua Ái quốc các cấp có nhiệm vụ: 1- Vận động, đôn đốc, thu tập và phổ biến kinh nghiệm về việc thi đua. 2- Các Uỷ ban kháng chiến Hành chính liên khu, tỉnh, huyện, xã đạt kế hoạch thi đua Ái quốc cho địa phương mình. Nhưng có thể uỷ quyền ấy cho các ban vận động thi đua Ái quốc cấp mình. Điều 6 Các vị Bộ trưởng chiểu Sắc lệnh thi hành.
  2. Hồ Chí Minh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản