Sắc lệnh số 20

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
60
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 20

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 20 về việc bãi bỏ Sở kiểm soát tài chính do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 20

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH LÂM TH I NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 20 NGÀY 6 THÁNG 2 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH LÂM TH I VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Xét r ng S Ki m soát Tài chính, sau khi ch th c dân Pháp Vi t Nam ã th tiêu, không còn lý do gì mà t n t i, Theo l i ngh c a B trư ng B Tài chính; Sau khi H i ng Chính ph ã tho thu n; RA S C L NH: i u nh t: Nay bãi b S Ki m soát Tài chính. i u hai: Nh ng nhân viên và v t s n ( ng s n và b t ng s n) S ó u sáp nh p vào B Tài chính. i u ba: Ông B trư ng B Tài chính theo S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản