Sắc lệnh số 201

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
21
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 201

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 201 về việc sáp nhập hai xã Vân khám và Hiên ngang trực thuộc huyện Võ giàng tỉnh Bắc ninh vào huyện Tiên du cùng tỉnh do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 201

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 63 ngày 22 tháng 11 năm 1945 t ch c chính quy n nhân dân các xã, huy n, t nh và kỳ; Chi u S c l nh s 125 ngày 19 tháng 7 năm 1946 n nh th t c thi t l p các ơn v hành chính ho c s a i a gi i các ơn v y; Chi u ngh c a B trư ng B N i v sau khi căn c vào t trình c a U ban Hành chính B c b và ý ki n c a H i ng nhân dân và U ban Hành chính t nh B c ninh; Sau khi H i ng Chính ã tho hi p, RA S C L NH: i u th nh t. Hai xã Vân Khán và Hiên Nganh trư c thu c huy n Võ Giàng, t nh B c Ninh, nay sáp nh p vào huy n Tiên Du cùng t nh. i u th hai. Ông B trư ng B N i v ch u u nhi m thi hành S c l nh này. Huỳnh Thúc Kháng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản