Sắc lệnh số 208/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 208/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 208/SL về việc ấn định phụ cấp chính hàng tháng cho các uỷ viên UBKCHC các cấp do Chủ tịch Chính phủ Việt nam dân chủ cộng hoà ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 208/SL

  1. SẮC LỆNH CỦA CHỦ TN NƯỚC SỐ 208/SL NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 1948 ẤN ĐN CH NH PHỤ CẤP CHÍNH HÀNG THÁNG CHO CÁC UỶ VIÊN UBKCHC CÁC CẤP CHỦ TNCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu Sắc lệnh số 63 ngày 22-11-1945 và những Sắc lệnh bổ khuyết tổ chức chính quyền nhân dân ở các cấp Kỳ, Tỉnh và Huyện; Chiểu Sắc lệnh số 77 ngày 21-12-1945 và những Sắc lệnh bổ khuyết tổ chức chính quyền nhân dân ở các thị xã, Thành phố và Khu phố; Chiểu Sắc lệnh số 1/SL ngày 20-12-1946 và số 34-SL ngày 19-3-1947 tổ chức UBKC; Chiểu Thông lệnh số 6-NV/CT ngày 28-12-1946 và số 55-NV/CT ngày 14-2-1947 tổ chức chính quyền trong thời kỳ đặc biệt; Chiểu Sắc lệnh số 91-SL ngày 1-10-1947 sát nhập UBHC và UBKC các cấp Khu, Tỉnh, Huyện, Thị xã thành UBKCHC; Chiểu Sắc lệnh số 134 ngày 24-7-1946 ấn định phụ cấp hàng tháng cho các Uỷ viên UBHC các cấp; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính; Sau khi Hội đồng Chính phủ và Ban Thường trực Quốc hội thoả hiệp, RA SẮC LỆNH: Điều 1 Nay huỷ bỏ Điều thứ 2 và Điều thứ 3 trong Sắc lệnh 134 ngày 24-7-1946 nói trên và thay bằng những điều sau đây: Điều 2 Những uỷ viên trong các UBKCHC các cấp được hưởng, kể từ ngày 1-5-1948, một khoản phụ cấp chính hàng tháng là: UBHC Uỷ Ban kháng chiến Hành chính Chức vụ hay Liên Tỉnh Huyện hay Thị Chú thích UBKC hay xã khu khu phố ở HC kỳ thành thành phố phố lớn
  2. Chủ tịch 650đ 600đ 500đ 400đ 350đ (1)Những đặc phái viên và Phó Chủ 600đ 550đ 450đ 350đ 300đ phái viên sẽ chỉ được cử tịch và Uỷ 500đ 400đ trong những trường hợp đặc viên biệt. Đặc phái viên Bộ Nội vụ tại Tỉnh (1) Phái viên UBKC HC Tỉnh tại Huyện (2) Điều 3 Ngoài phụ cấp chính nói ở Điều 2, vị nào có gia đình được hưởng thêm một khoản phụ cấp hàng tháng như sau này: - Có vợ hoặc có từ một đến 3 con phải cấp dưỡng: 1/ 2 phụ cấp chính; - Có từ 4 con trở lên phải cấp dưỡng: 3/4 phụ cấp chính. Điều 4 Uỷ viên nào được cơ quan của mình tiếp tục trả lương (tỉ như Uỷ viên quân sự) sẽ được lĩnh thêm một khoản "phụ cấp bổ túc" cho được ngang số phụ cấp ấn định ở Điều 2 và Điều 3. Điều 5 Những công chức chính ngạch hay tuyển theo lối tạm thời được bầu vào các Uỷ ban Kháng chiến Hành chính sẽ được đặt ra ngoài ngạch để giữ những chức vụ trên này và tiếp tục góp hưu liễm vào quỹ hưu bổng. Khi một công chức được đặt ra ngoài ngạch để giữ một chức vụ kể trên mà tổng số lương bổng ở ngạch và bậc cũ của mình cao hơn số phụ cấp ấn định ở Điều 2 và Điều 3 thì vẫn được giữ nguyên số lương bổng cũ. Điều 6
  3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này. Hồ Chí Minh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản