Sắc lệnh số 209

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
41
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 209

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 209 về việc cử ông Phan Mỹ, giữ chức Chánh Văn phòng Bộ quốc phòng và ông Nguyễn Thương Phó Văn phòng do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 209

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 209 NGÀY 16 THÁNG 11 N M 1946 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 34 ngày 25 tháng 3 năm 46 t ch c B Qu c phòng; Chi u S c l nh s 57 ngày 3-5-1946 quy nh vi c t ch c các b ; Theo l i ngh c a B trư ng B Qu c phòng; RA S C L NH: i u th 1. Nay c ông Ph m M , c nhân lu t khoa, sung ch c Chánh Văn phòng B Qu c phòng. i u th 2. C ông Nguy n Thư ng, c ngân lu t khoa, sung ch c Phó Văn phòng B Qu c phòng. i u th 3. B trư ng B Qu c phòng chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản