Sắc lệnh số 209/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
3
download

Sắc lệnh số 209/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 209/SL về việc ấn định phụ cấp chính hàng tháng của các người không ở ngạch công chức được cử giữ những chức vụ trong Văn phòng Chủ tịch Chính phủ và Văn phòng các bộ do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 209/SL

  1. SẮC LỆNH SỐ 209-SL NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 1948 CHỦ TNCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu Sắc lệnh ngày 3-5-1946 tổ chức Văn phòng các Bộ; Chiểu Sắc lệnh số 137 ngày 24-7-1946 ấn định phụ cấp cho nhân viên Văn phòng các Bộ; Theo đề nghị của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính; Sau khi Hội đồng Chính phủ và Ban Thường trực Quốc hội thoả hiệp; RA SẮC LỆNH: Điều 1 Nay huỷ bỏ Sắc lệnh số 137-SL ngày 24-7-1946 nói trên. Điều 2 Các tư nhân được cử giữ những chức vụ tạm thời trong Văn phòng Chủ tịch Chính phủ và các Bộ được hưởng, kể từ ngày 1-5-1948, một khoản phụ cấp chính hàng tháng là: Văn phòng Chủ tịch Chính phủ: - Chánh Văn phòng Chủ tịch Chính phủ: 600 đồng, - Phó Văn phòng 550 - , - Bí thư Chủ tịch Chính phủ 500 - , - Tham Chính Văn phòng 450 - . Văn phòng các Bộ trưởng: - Đổng lý Văn phòng 600 đồng, - Chánh Văn phòng 550 - , - Phó Văn phòng 500 - , - Bí thư Bộ trưởng 400 - , - Tham chính Văn phòng 400 - . Điều 3
  2. Ngoài phụ cấp chính nói ở Điều 2, vị nào có gia đình được hưởng thêm một khoản phụ cấp hàng tháng như sau này: - Có vợ hoặc có từ mọt đến 3 con phải cấp dưỡng: 1/2 phụ cấp chính; - Có từ 4 con trở lên phải cấp dưỡng: 3/4 phụ cấp chính. Điều 4 Những công chức ở chính ngạch hay tuyển theo cách tạm thời cử giữ một chức văn phòng kể trên, có thể được hưởng ngoài số lương bổng của mình, một khoản phụ cấp chức vụ sẽ ấn định sau. Trong trường hợp tổng số lương theo ngạch và bậc của mình cộng với các khoản phụ cấp hơn số phụ cấp hàng tháng nói ở Điều 2 và Điều 3, công chức vẫn được giữ nguyên lương bổng cũ. Điều 5 Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này. Hồ Chí Minh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản