Sắc lệnh số 21

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
43
lượt xem
3
download

Sắc lệnh số 21

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 21 về việc cử ông Ngô Đình Nhu làm giám đốc nha lưu trữ công văn và thư viện toàn quốc do Chủ tịch Chính phủ lâm thời ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 21

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH LÂM TH I S 21 NGÀY 8 THÁNG 9 NĂM 1945 CH TNCH CHÍNH PH LÂM TH I DÂN CH C NG HOÀ VI T NAM Theo l i ngh c a B trư ng B Qu c gia Giáo d c, RA S C L NH: Kho n I: C ông Ngô ình Nhu làm Giám c Nha Lưu tr công văn và Thư vi n toàn qu c. Kho n II: Ông B trư ng B N i v , ông B trư ng B Tài chính, ông B trư ng B qu c gia Giáo d c thi hành s c l nh này m i ngư i trong ph m vi quy n h n c a mình. Võ Nguyên Giáp ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản