Sắc lệnh số 210

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 210

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 210 về việc ấn định phụ cấp cho các hội viên Hội đồng nhân dân và Uỷ viên uỷ ban hành chính các cấp do Chủ tịch nước ban hành, để sửa đổi Điều thứ 2 sắc lệnh số 134 ngày 24-7-1946 ấn định phụ cấp cho các hội viên Hội đồng nhân dân và Uỷ viên uỷ ban hành chính các cấp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 210

  1. SẮC LỆNH VỀ ẤN ĐNN H PHỤ CẤP CHO CÁC HỘI VIÊN HỘI ĐỒN G N HÂN DÂN VÀ ỦY VIÊN ỦY BAN HÀN H CHÍN H CÁC CẤP ĐỂ SỬA ĐỔI ĐIỀU THỨ 2 SẮC LỆN H SỐ 134 N GÀY 24 THÁN G 07 N ĂM 1946 ẤN ĐNN H PHỤ CẤP CHO CÁC HỘI VIÊN HỘI ĐỒN G N HÂN DÂN VÀ ỦY VIÊN ỦY BAN HÀN H CHÍN H CÁC CẤP CỦA CHỦ TNCH CHÍN H PHỦ VIỆT N AM DÂN CHỦ CỘN G HOÀ SỐ 210 N GÀY THÁN G N ĂM 1946 CHỦ TNCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu Sắc lệnh số 63 ngày 22 tháng 11 năm 1945 và những sắc lệnh bổ khuyết sau, tổ chức chính quyền nhân dân ở các cấp tỉnh, phủ v.v...; Chiểu Sắc lệnh số 77 ngày 21 tháng 12 và những sắc lệnh bổ khuyết sau, tổ chức chính quyền nhân dân ở các thị xã, thành phố, và khu phố; Chiểu chi Sắc lệnh số 134 ngày 24 tháng 7 năm 46 ấn định phụ cấp cho các hội viên Hội đồng nhân dân và Uỷ viên Uỷ ban hành chính; Theo đề nghị của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính; Sau khi Ban thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp, RA SẮC LỆNH: Điều thứ 1. Điều thứ 2 Sắc lệnh số 134 ngày 24-7-1946 sửa đổi lại như sau này: "Điều thứ 2 mới : "Các uỷ viên Uỷ ban Hành chính các cấp sẽ được hưởng phụ cấp hàng tháng nhất định như sau này : Chủ tịch UBN D Kỳ: 500đ Phó Chủ tịch 450đ Thư Ký 450đ Uỷ viên 450đ Chủ tịch UBHC Tỉnh và Thành phố 450đ Phó Chủ tịch 400đ Thư ký 400đ Chủ tịch UBHC Huyện, Châu và thị: 350đ Phó Chủ tịch 300đ Xã lớn (có khu phố):
  2. Thư ký 300đ UBHC thị xã nhỏ (không có khu phố) và Uỷ ban: Chủ tịch 200đ Phó Chủ tịch 150đ Hành chính: Thư Ký 150đ Uỷ viên 150đ". Điều thứ 2. N hững nhân viên Uỷ ban hành chính thị xã lớn (có khu phố) được các quyền lợi (phụ cấp gia đình, phụ cấp di chuyển, tiền lộ phí cấp giấy tầu, xe v.v...) như những nhân viên Uỷ ban hành chính phủ huyện và châu. N hững nhân viên Uỷ ban hành chính thị xã nhỏ (không có khu phố) cũng được hưởng những quyền lợi ấy như những nhân viên Uỷ ban hành chính khu phố. Điều thứ 3. Sắc lệnh này thi hành kể từ ngày 01-7-1946. Điều thứ 4. Các ông Bộ trưởng Bộ N ội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này. Hồ Chí Minh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản