Sắc lệnh số 211

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
33
lượt xem
3
download

Sắc lệnh số 211

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 211 về việc cho ông Đào Hữu Dương từ chức Phó Đổng lý sự vụ Bộ quốc dân kinh tế do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 211

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 211 NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 57 ngày 3 tháng 5 năm 1946 nh nguyên t c t ch c các B trong Chính ph nư c Vi t Nam; Chi u theo S c l nh ngày 6 tháng 5 năm 1946, t ch c B Qu c dân kinh t ; Chi u theo s c l nh s 189 ngày 27 tháng 9 năm 1946 c ông ào H u Dương gi ch c Phó ng lý S v B Qu c dân Kinh t ; Chi u theo ngh c a B Qu c dân Kinh t ; RA S C L NH: i u th 1. Ông ào H u Dương ư c phép t ch c Phó ng lý S v B Qu c dân Kinh t k t ngày 6 tháng 11 năm 1946. i u th 2. Ông B trư ng B Qu c dân Kinh t ch u u nhi m thi hành S c l nh này. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản