Sắc lệnh số 212/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
40
lượt xem
4
download

Sắc lệnh số 212/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 212/SL về việc sửa đổi thuế biểu thuế điền thổ do Chủ tịch Chính phủ Việt nam dân chủ cộng hoà ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 212/SL

  1. SẮC LỆNH SỐ 212/SL NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 1948 SỬA ĐỔI THUẾ BIỂU THUẾ ĐIỀN THỔ CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Xét các luật lệ hiện hành về thuế trực thu nhất là các Sắc lệnh số 26-SL và 27-SL ngày 28-2-1947, 69-SL ngày 16-5-1946 và 78-SL ngày 29-5-1946; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ, sau khi Ban Thường trực Quốc hội đã thoả thuận; RA SẮC LỆNH: Điều 1 Trong niên khoá 1948, thuế biểu thuế điền thổ ấn định trong các Sắc lệnh số 69-SL ngày 16-5-1946 và 78-SL ngày 29-5-1946 sửa đổi lại như sau: Bắc Bộ Ruộng hạng nhất : 1 mẫu ta 3.600 thước vuông : 18đ00 Ruộng hạng nhì : - : 15,00 Ruộng hạng ba : - : 12,00 Đất hạng nhất : - : 18,00 Đất hạng nhì : - : 12,00 Đất hạng ba : - : 4,00 Đất hạng tư : - : 1,50 Đất hạng năm : - : 0,15 Các đồn điền : Ruộng hạng nhất : 1 mẫu tây 10.000 thước vuông : 30đ00 Ruộng hạng nhì : - : 18,00
  2. Ruộng hạng ba : - : 12,00 Ruộng hạng tư : - : 7,50 Ruộng hạng năm : - : 3,50 Ruộng hạng sáu : - : 1,50 Ruộng hạng bảy : - : 0,30 Trung Bộ Ruộng có hướng thuỷ lợi nông giang : Hạng nhất : 1 mẫu ta 4.970 thước vuông : 30đ00 Hạng nhì : - : 27,00 Hạng ba : - : 24,00 Ruộng thường : Hạng nhất : - : 19đ00 Hạng nhì : - : 15,00 Hạng ba : - : 10,00 Hạng tư : - : 6,00 Đất thường : Hạng nhất : - : 19đ00 Hạng nhì : - : 15,00 Hạng ba : - : 9,00 Hạng tư : - : 6,00 Hạng năm : - : 3,00 Hạng sáu : 1 mẫu ta 4.970 thước vuông : 1đ50 Hạng bảy : - : 0,30
  3. Ngoài ra số 100% phụ thu vào thuế điền thổ vẫn giữ nguyên như cũ. Điều 2 Nay thu thêm 100% vào chính tang thuế môn bài. Điều 3 Các Uỷ ban Kháng chiến Hành chính Liên Khu được uỷ quyền ấn định: a) Một số bách phân phụ thu vào quỹ liên xã trong giới hạn tối đa là 20%. b) Một số bách phân phụ thu vào thuế điền thổ cho các Uỷ ban phụ trách việc thu thuế để lấy tiền in phát lại trong giới hạn tối đa là 5%. Điều 4 Các số thuế trực thu do: - Các Ty trưởng thuế trực thu lập và kết toán, - Các Giám đốc Sở thuế trực thu kiểm soát và duyệt y. - Các UBKCHC Liên khu ra lệnh ban hành. Điều 5 Nay bãi bỏ Điều 13 Sắc lệnh số 27-SL ngày 28-2-1947. Điều 6 Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành. Hồ Chí Minh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản