Sắc lệnh số 215/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 215/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 215/SL về việc ấn định những quyền lợi đặc biệt cho những người ngoại quốc giúp cho cuộc kháng chiến Việt nam do Chủ tịch Chính phủ Việt nam dân chủ cộng hoà ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 215/SL

  1. SẮC LỆNH SỐ 215/SL NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 1948 ẤN ĐNN H N HỮN G QUYỀN LỢI ĐẶC BIỆT CHO N HỮN G N GƯỜI N GOẠI QUỐC GIÚP CHO CUỘC KHÁN G CHIẾN VIỆT N AM CHỦ TNCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu Sắc lệnh số 63 ngày 7-12-45 quy định việc cho người ngoại quốc nhập quốc tịch Việt nam, Chiểu Luật lệ hiện hành về chế độ ngoại kiều, Chiểu Sắc lệnh số 205-SL ngày 18-8-48 quy định quyền trục xuất cảnh ngoại, Chiểu sự nhu cầu hiện thời, Sau khi Hội đồng Chính phủ và Ban Thường trực Quốc hội thoả thuận, RA SẮC LỆNH: Điều 1 N hững người ngoại quốc giúp vào công cuộc kháng chiến của nước Việt N am dân chủ Cộng hoà được hưởng những quyền lợi đặc biệt. Điều 2 N goài các quyền lợi mà các ngoại kiều được hưởng như: bảo vệ tài sản, tính mệnh và tự do trong phạm vi pháp luật, các người ngoại quốc nói trong Điều 1 được ưu đãi khi tòng quân, làm việc trong các công sở, xin nhập quốc tịch Việt N am hoặc xin hồi hương, vân vân. Điều 3 N hững người ngoại quốc tòng quân trong Quân đội Quốc gia, Dân quân Việt N am, tuỳ công trạng và năng lực, sẽ được các cấp bậc như quân nhân Việt N am. Điều 4 N hững người làm việc trong các ngành khác, tuỳ năng lực, sẽ được đặt vào các ngạch công chức như công chức Việt N am. Điều 5 Các người nói trên sẽ được hưởng một chế độ lương bổng đặc biệt. Một nghị định Liên Bộ của các Bộ N ội vụ, Quốc phòng, Tài chính, sẽ quy định chế độ lương bổng ấy. Điều 6
  2. N hững người có công trạng với cuộc kháng chiến thì được miễn điều kiện thời hạn định trong Sắc lệnh số 73 ngày 7-12-45 về sự xin gia nhập quốc tịch Việt N am. Điều 7 N hững người muốn hồi hương sẽ được Chính phủ giúp đỡ hồi hương khi có điều kiện thuận tiện và được hưởng một số tiền thưởng đặc biệt tuỳ theo công trạng. Điều 8 Bộ trưởng Bộ N ội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia và Dân quân Việt N am, chiểu Sắc lệnh thi hành. Hồ Chí Minh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản