Sắc lệnh số 218

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
21
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 218

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 218 về việc cho phép ông Lê Xuân Hưu được từ chức Đổng lý Văn phòng Bộ canh nông do Chủ tịch Chính phủ quy định

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 218

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 218 NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u theo b n tuyên cáo ngày 23 tháng 8 năm 1945 v vi c thành l p Chính ph Vi t Nam dân ch c ng hoà; Chi u theo S c l nh s 57 ngày 5 tháng 5 năm 1946 n nh các ch c v trong m i B c a Chính ph Vi t Nam; Chi u theo S c l nh s 62 ngày 8 tháng 5 năm 1946 n nh các ch c v trong Văn phòng, các Phòng S v và các Nha th B Canh nông; Chi u theo S c l nh s 63 ngày 8-8-1946 c nhân viên gi các ch c v B Canh nông; Chi u ơn ngày 12 tháng 11 năm 1946 c a ông Lê Xuân H u; Theo l i ngh c a ông B trư ng B Canh nông và sau khi H i ng Chính ph ã tho hi p, RA S C L NH: i u th nh t. Ông Lê Xuân H u, ng lý Văn phòng B Canh nông ư c phép t ch c. i u th hai.Ông B trư ng B Canh nông ph trách thi hành S c l nh này. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản