Sắc lệnh số 22/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
3
download

Sắc lệnh số 22/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 22/SL về việc bổ nhiệm ông Hoàng Sâm làm tư lệnh quân khu tả ngạn do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 22/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀS 022-SL NGÀY 6 THÁNG 6 NĂM 1957 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u s c l nh s 33/SL ngày 22 tháng 4 năm 1946 và s c lênh s 71/SL ngày 22 tháng 5 năm 1946 n nh quy t c c a Quân i nhân dân Vi t Nam, Chi u s c l nh s 121/SL ngày 11 tháng 7 năm 1950 t ch c B Qu c phòng - B tư l nh, Theo ngh c a ông B trư ng B Qu c phòng, RA S C L NH: i u1 B nhi m thi u tư ng Hoàng Sâm, gi Tư l nh Quân khu T Ng n. i u2 Ông B trư ng B Qu c phòng chi u s c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản