Sắc lệnh số 226

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 226

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 226 về việc chỉ định các ông vào Uỷ ban quân chính Hải phòng do Chủ tịch nước Việt nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 226

  1. S C L NH CH TNCH PH S 226 NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 1955 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Theo ngh quy t c a H i ng Chính ph thành l p U ban Quân chính Hthành ph H i Phòng; Theo ngh c a B Qu c phòng - T ng tư l nh và B N i v , RA S C L NH i u 1: Nay ch nh các ông có tên sau ây vào U ban Quân chính thành ph H i Phòng: - Mư i Ch t ch - Thi u tư ng Hoàng Sâm Phó Ch t ch - Vũ Qu c Uy U viên - Tô Duy U viên - Tr n Kiên U viên i u 2: B trư ng B Qu c phòng - T ng tư l nh, B trư ng B N i v thi hành s c l nh này. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản