Sắc lệnh số 228-SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 228-SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 228-SL về việc cử ông Nguyễn Sơn làm Khu trưởng Khu 14 do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 228-SL

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 228 NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 1947 CH TNCH CHÍNH PH Chi u S c l nh s 47-SL ngày 1-5-47 t ch c B t ng ch huy; Chi u ngh c a ông T ng ch huy quân i qu c gia Vi t Nam, ông B trư ng B Qu c phòng y hi p; Chi u s c n thi t trong th i kỳ kháng chi n; RA S C L NH: i u th 1 C ông Nguy n Sơn làm Khu trư ng chi n Khu IV, thay thi u tư ng Lê Thi t Hùng i u i nơi khác. i u th 2 Vi c b d ng này thi hành k t ngày 10 tháng 7 năm 1947. i u th 3 Ông B trư ng B Qu c phòng, T ng ch huy quân i Qu c gia Vi t Nam, chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản