Sắc lệnh số 233

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
24
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 233

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 233 về việc cử các ông vào giữ chức chính trị uỷ viên tại các khu do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 233

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 233 NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 1947 CH TNCH CHÍNH PH Chi u S c l nh s 47-SL ngày 1-5-47 t ch c B t ng ch huy, Chi u l i ngh c a ông T ng ch huy quân i Qu c gia Vi t Nam, RA S C L NH: i u th 1 C các ông có tên dư i ây sung ch c "Chính tr U viên": Ông Nguy n Tr ng Vinh Chính tr u viên Khu I - Lê Hi n Mai Chính tr u viên Khu II - Lê Quang Hoà Chính tr u viên Khu III - Tr n Văn Quang Chính tr u viên Khu IV - Nguy n Chánh Chính tr u viên Khu V - Nguy n Th Viên T c Song Hào Chính tr u viên Khu X - c Kiên Chính tr u viên Khu XII i u th 2 Ông B trư ng B Qu c phòng kiêm ch c T ng ch huy Quân i Qu c gia Vi t Nam chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản