Sắc lệnh số 236/SLM

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
3
download

Sắc lệnh số 236/SLM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 236/SLM về việc coi ông Tổng chỉ huy QĐQGVN như một vị Bộ trưởng do Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 236/SLM

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 236 NGÀY 5 THÁNG 8 NĂM 1947 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 47 ngày 1-5-47 t ch c B t ng Ch huy; Chi u quy t nh c a H i ng Chính ph v quy n h n c a ông T ng ch huy quân i qu c gia dân quân t v Vi t Nam, Sau khi Ban thư ng tr c Qu c h i tho hi p, RA S C L NH: i u1 Ông T ng ch huy Quân i Qu c gia ư c coi ngang hàng như m t v B trư ng v quy n h n và danh v . i u2 H i ng Liên b g m có các v B trư ng B N i v , B Qu c phòng, B Tài chính, B Kinh t , B Tư pháp, do quy t nh qua H i ng Chính ph ngày 5-7-47 thi t l p, nay thêm ông T ng ch huy Quân i qu c gia. i u3 Các ông B trư ng B N i v , B Qu c phòng, B Tài chính, B Kinh t , B Tư pháp và ông T ng ch huy Quân i qu c gia chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản