Sắc lệnh số 245/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 245/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 245/SL về việc ấn định phụ cấp hàng tháng cho các vị trong ban Thường vụ và Thường trực Quốc hội do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 245/SL

  1. SẮC LỆNH SỐ 245 NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 1948 CHỦ TNCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu Sắc lệnh số 138 ngày 24-7-1946 và số 199 ngày 15-10-1946 ấn định phụ cấp hàng tháng cho những vị trong Ban Thường trực Quốc hội, Theo đề nghị của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính; Sau khi Hội đồng Chính phủ và Ban thường trực Quốc hội thoả hiệp; RA SẮC LỆNH: Điều thứ 1 Nay huỷ bỏ hai Sắc lệnh số 138 ngày 24-7-1946 và số 199 ngày 15-10-1946 nói trên. Điều thứ 2 Những vị trong Ban Thường vụ và Thường trực Quốc hội được hưởng, kể từ ngày 1- 5-1948, một khoản phụ cấp chính hàng tháng là: - Trưởng ban 800 đ, - Phó Trưởng ban 700 đ, - Uỷ viên Ban thường vụ 600 đ, - Uỷ viên Ban thường trực 550 đ. Điều thứ 3 Ngoài phụ cấp chính nói ở Điều 2, vị nào có gia đình được hưởng thêm một khoản phụ cấp hàng tháng như sau này: - Có vợ hoặc có từ đến 3 con phải cấp dưỡng: 1/2 phụ cấp chính, - Có từ 4 con trở lên phải cấp dưỡng: 3/4 phụ cấp chính. Điều thứ 4 Các vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này. Hồ Chí Minh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản