Sắc lệnh số 256/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
40
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 256/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 256/SL về việc chỉ định các uỷ viên và Ủy ban hành chính liên khu 3, khu tả ngạn, Liên khu Việt bắc, khu Hồng quảng do Chủ tịch phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 256/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH PH S 256-SL NGÀY 11 THÁNG 2 NĂM 1956 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u s c l nh s 254-SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 n nh t ch c Chính quy n nhân dân a phương; Theo ngh c a B trư ng B N i v , RA S C L NH: i u 1- Nay ch nh: Nguy n Văn L c làm Ch t ch UBHC Liên khu 3. Lê Hoàng U viên UBHC Liên khu 3. Ch Văn U viên UBHC Liên khu 3. ào Tr ng Hi n U viên UBHC Liên khu 3. Hoàng Bá Sơn Ch t ch UBHC Khu T ng n. Lý Anh Nghĩa U viên UBHC Khu T ng n. Ph m Ng c Áng U viên UBHC Khu T ng n. Nguy n Tuân Phó Ch t ch UBHC Liên khu Vi t B c. Nông Văn Quang U viên UBHC Liên khu Vi t B c. Tr n Qu c Lân U viên UBHC Khu H ng Qu ng. i u 2- B trư ng B N i v ch u trách nhi m thi hành s c l nh này. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản