Sắc lệnh số 259/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
34
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 259/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 259/SL về việc ấn định sinh hoạt phí và các phụ cấp trong quân đội do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 259/SL

  1. SẮC LỆNH SỐ 259-SL NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 1948 CHỦ TNCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu Sắc lệnh số 33 ngày 22-3-1946 và số 71 ngày 22 tháng 5 năm 1946 tổ chức Quân đội Quốc gia Việt Nam, Chiểu Sắc lệnh số 34 ngày 25-3-1946 và số 35 ngày 19 tháng 3 năm 1947 tổ chức Bộ Quốc phòng, Theo đề nghị của Bộ Quốc phòng và theo quyết định của Hội đồng Chính phủ, và Ban Thường trực Quốc hội thoả thuận, RA SẮC LỆNH: Điều 1 Mỗi quân nhân, bất cứ ở cấp bậc nào hay giữ chực vụ gì, đều được hưởng một số sinh hoạt phí tối thiểu mỗi ngày là sau đồng (6đ00). Cách tính sinh hoạt phí tính tròn từng tháng nay không áp dụng nữa. Điều 2 Đối với những quân nhân đóng ở vùng đắt đỏ hoặc khó tiếp tế, số sinh hoạt phí hàng ngày có thể tạm thời tăng lên được. Việc tăng sinh hoạt phí sẽ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định, theo đề nghị của Liên Khu Trưởng, Liên khu sở quan, quân nhu Cục trưởng và Chủ nhiệm Bộ Quốc phòng. Điều 3 Ngoài số sinh hoạt phí, quân nhân được hưởng hàng tháng một số phụ cấp cấp bậc ấn định như sau: Binh nhì 30đ00 Binh nhất 40,00 Hạ sĩ 50,00 Trung sĩ 60,00 Thượng sĩ 80,00 ChuNn uý 100,00 Thiếu uý 120,00 Trung uý 160,00
  2. Đại uý 200,00 Thiếu tá 280,00 Trung tá 360,00 Đại tá 440,00 Thiếu tướng 600,00 Trung tướng 700,00 Đại tướng 800,00 Điều 4 N hững quân nhân đã ở trong bộ đội từ 3 năm trở lên được lĩnh hàng tháng một số tiền phụ cấp thâm niên như sau này: Sau 3 năm 30đ00 một tháng Sau 5 năm 60,00 một tháng và cứ mỗi lần tái đăng 2 năm là thêm 30đ một tháng, bất cứ ở cấp bậc nào hay giữ chức vụ gì. Điều 5 Phụ cấp bậc và phụ cấp thâm niên tính trong từng tháng, bắt đầu từ tháng nhận cấp bậc mới hoặc đến hạn được hưởng phụ cấp thâm niên. Điều 6 N hững nhân viên có cấp bậc hoặc có quân hàm có thể xin hưởng chế độ quân nhân ấn định trong Sắc lệnh này. N hững nhân viên ấy sẽ không theo chế độ nhân viên nữa và được hưởng tất cả những quyền lợi vật chất dành cho chế độ quân nhân. Một khi xin hưởng chế độ quân nhân, phải xin hưởng trong một hạn ít nhất là một năm. Điều 7 Các Bộ trưởng Bộ Tài chính Bộ N ội vụ và Quốc phòng chiểu Sắc lệnh thi hành. Hồ Chí Minh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản