Sắc lệnh số 26-SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
48
lượt xem
4
download

Sắc lệnh số 26-SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 26-SL về việc quy định số bách phần phụ thu do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 26-SL

  1. SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 26 NGÀY 28 THÁNG 2 NĂM 1947 CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ Chiểu theo các Luật lệ hiện hành về thuế trực thu, Chiểu theo tình thế đặc biệt do chiến tranh gây nên, Chiểu theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, RA SẮC LỆNH: Điều thứ 1 Trong niên khóa 1947, cho thu trong toàn quốc một số bách phân phụ thu là một trăm phần trăm (100%) về thuế điển thổ. Điều thứ 2 Số bách phân phụ thu này sẽ ghi vào số thuế điền thổ và cùng thu một lúc với thuế ấy. Điều thứ 3 Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này. Hồ Chí Minh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản