Sắc lệnh số 29/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
79
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 29/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 29/SL về việc cử ông Đỗ Đức Kiên, Chánh Văn phòng Bộ quốc phòng, giữ chức Đổng lý Văn phòng Bộ quốc phòng do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 29/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 29-SL NGÀY 16 THÁNG 2 NĂM 1950 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ H CHÍ MINH Chi u S c l nh s 50-SL ngày 18 tháng 6 năm 1949 và s c l nh s 28-SL ngày 16 tháng 2 năm 1950 t ch c B Qu c phòng; Chi u S c l nh s 53-SL ngày 18 tháng 6 năm 1949 c ông c Kiên gi ch c Chánh Văn phòng B Qu c phòng - T ng tư l nh; Chi u S c l nh s 51-SL ngày 18 tháng 6 năm 1949 c ông Nguy n Thương gi ch c ng lý Qu n v B Qu c phòng; Theo ngh c a B trư ng B Qu c phòng; Theo quy t ngh c a H i ng Chính ph ; RA S C L NH: i u 1: Nay c : - Ông c Kiên, chánh Văn phòng B Qu c phòng, gi ch c ng lý Văn phòng B Qu c phòng; - Ông Nguy n Thương, ng lý Quân v B Qu c phònh, gi ch c Phó ng lý Văn phòng B Qu c phòng, i u 2: B trư ng B Qu c phòng chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản