Sắc lệnh số 3/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
51
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 3/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 3/SL về việc bỏ việc thu thóc quân lương 10% vào các loại ruộng đất tạm cấp cho dân cày do Chủ tịch nước Việt nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 3/SL

  1. SẮC LỆNH CỦA CHỦ TN NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 3/SL NGÀY 6 CH THÁNG 2 NĂM 1951 CHỦ TNCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu các văn bản đã ban hành ấn định thể lệ tạm cấp các loại ruộng đất cho dân cày nghèo; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Canh nông; Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ, sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận; RA SẮC LỆNH: Điều 1 Để giúp đỡ dân nghèo tăng gia sản xuất, nay bãi bỏ, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1951, khoản quân lương tính bằng 10% thu hoạch trong thể lệ tạm cấp ruộng đất các loại, đã ban hành. Điều 2 Một thông tư Liên Bộ Tài chính - Canh nông sẽ ấn định chi tiết thi hành việc bãi bỏ khoản quân lương 10% này. Điều 3 Các Ông Bộ trưởng Bộ Canh nông, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tài chính chiểu sắc lệnh thi hành. Hồ Chí Minh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản