Sắc lệnh số 35

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
35
lượt xem
4
download

Sắc lệnh số 35

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 35 về việc cử các cán bộ lãnh đạo các cơ quan thuộc Bộ quốc phòng do hủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 35

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 35 NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 34 ngày 25 tháng 3 năm 1946 t ch c B Qu c phòng; Chi u l i ngh c a B trư ng B Qu c phòng; RA S C L NH: i u th nh t: C ông Nguy n Ng c Minh sung ch c Ch nhi m B qu c phòng. i u th hai: C các ông sau này sung các ch c "C c trư ng": Ông: Hoàng o Thuý: Chính tr c c trư ng Vũ Anh: Ch t o c c trư ng Phan Tư Lăng: Quân chính c c trư ng Phan Văn Phác: Quân hu n c c trư ng Nguy n Văn Tính: Công chính Giao thông c c trư ng Lê Văn Ch t: Quân pháp c c trư ng Vũ Anh: Quân nhu c c trư ng Vũ Văn Can: Quân y c c trư ng i u th ba: Ông B trư ng b Qu c phòng chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản