Sắc lệnh số 36

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
6
download

Sắc lệnh số 36

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 36 về việc tổ chức Bộ xã hội do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 36

  1. SẮC LỆNH CỦA CHỦ TN CHÍNH PHỦ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 36 CH NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 1946 CHỦ TNCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu chi lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xã hội, Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp. RA SẮC LỆNH: Điều thứ nhất: Bộ Xã hội gồm có một Văn phòng và các Nha. Chương thứ nhất: VĂN PHÒNG Điều thứ hai: Văn phòng do Chánh Văn phòng điều khiển có nhiệm vụ giúp ông Bộ trưởng trong các công việc tổ chức xã hội để thực hiện những phương châm của Chính phủ. Chương thứ hai: CÁC NHA Điều thứ ba: Mỗi Nhà do một Giám đốc điều khiển. Điều thứ tư: Có những Nha sau này: a) Nha Y tế Trung ương có nhiệm vụ trông nom các công việc hành chính và chuyên môn về y tế toàn quốc. b) Nha Cứu tế Trung ương có nhiệm vụ trông nom các công việc hành chính và chuyên môn về cứu tế toàn quốc. c) Nha Lao động Trung ương có nhiệm vụ trông nom các công việc hành chính và chuyên môn về Lao động toàn quốc. Điều thứ năm: Các nghị định của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Cứu tế xã hội, Bộ trưởng Bộ Lao động trong Chính phủ Lâm thời trái với Sắc lệnh này đều không thi hành nữa. Điều thứ sáu: Ông Bộ trưởng bộ Xã hội chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này. Hồ Chí Minh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản