Sắc lệnh số 37/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
43
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 37/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 37/SL về việc bãi bỏ Vụ hợp tác xã nông nghiệp (Bộ CN) do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 37/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 37-SL NGÀY 28 THÁNG 6 NĂM 1951 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u quy t ngh c a H i ng Chính ph ngày 14-11-1945 thành l p B Canh nông; Chi u s c l nh s 7- SL ngày 20-1-1950 t ch c văn phòng các B và các cơ quan tr c thu c các B ; Chi u s c l nh s 114- SL ngày 6-10-1950 thành l p V H p tác xã nông nghi p thu c B Canh nông; Theo ngh B trư ng B Canh nông; Theo quy t ngh c a H i ng Chính ph ; RA S C L NH: i u1 Nay bãi b V H p tác xã nông nghi p thu c B Canh nông thành l p do S c l nh s 114 - SL ngày 6 tháng 10 năm 1950. i u2 Ông B trư ng B Canh nông chi u s c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản