Sắc lệnh số 39

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
47
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 39

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 39 về việc cử ông Phạm Thành Vinh giữ chức Chánh văn phòng Bộ quốc phòng do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 39

  1. S C L NH C A CH TNCH NƯ C NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 39 NV NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 1946 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u theo S c l nh s 34 này 25 tháng 3 năm 1946 t ch c B Qu c phòng, Chi u ngh c a ông B trư ng B Qu c phòng, RA S C L NH: i u 1: C ông Ph m Thanh Vinh, Lu t khoa C nhân làm Chánh Văn phòng B Qu c phòng. i u 2: Ông B trư ng B Qu c phòng chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản