Sắc lệnh số 40

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
49
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 40

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 40 về việc đặt một toà án quân sự ở Nha trang do Chủ tịch chính phủ lâm thời ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 40

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH LÂM TH I S : 40 NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 1945 CH TNCH CHÍNH PH LÂM TH I VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u s c l nh ngày 13-9-1945 l p các Toà án quân s t i B c b , Trung b và Nam b nư c Vi t Nam; Chi u s c l nh ngày 26-9-1945 nh a phương thNm quy n các Toà án quân s ; Theo i n tín yêu c u c a U ban Tư pháp Trung b ; Theo l i ngh c a B trư ng B Tư pháp; Sau khi H i ng Chính ph ã bàn lu n ngày 28-9-1945, RA S C L NH i u th nh t: S t thêm m t Toà án quân s Nha Trang t ch c theo úng quy t c n nh trong S c l nh ngày 13-9-1945. i u th hai: a phương thNm quy n c a Toà án quân s Nha Trang g m có các t nh Khánh Hoà, c L c, Haut-Donnai, Phan Rang, Phan Thi t. i u th ba: a phương thNm quy n c a các Toà án quân s n nh trong S c l nh ngày 26 tháng 9 năm 1945 s a i như sau này: a phương thNm quy n toà án quân s Qu ng Ngãi, Kon Tum, Bình nh, Phú Yên. i u th tư: Các B trư ng B Qu c phòng, B N i v và B Tư pháp chi u s c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản