Sắc lệnh số 44/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
73
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 44/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 44/SL về việc cử ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Cục trưởng Cục quân nhu do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 44/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 44-SL NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 1950 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u s c l nh s 57-SL ngày 3 tháng 5 năm 1946 quy nh t ch c các B ; Chi u s c l nh s 50-SL ngày 18 tháng 6 năm 1949 t ch c B Qu c phòng; Chi u s c l nh s 56-SL ngày 18 tháng 6 năm 1949 c i tá Phan T Lăng kiêm ch c C c trư ng C c Quân nhu; Theo ngh c a B trư ng B Qu c phòng kiêm T ng tư l nh Quân i qu c gia và dân quân Vi t Nam; Theo quy t ngh c a H i ng Chính ph ; RA S C L NH: i u 1: Nay c ông Nguy n Thanh Bình gi ch c C c trư ng C c Quân nhu thay i tá Phan T Lăng. i u 2: B trư ng B Qu c phòng kiêm T ng tư l nh Quân i qu c gia và dân quân Vi t Nam chi u s c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản