Sắc lệnh số 49/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
53
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 49/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 49/SL về việc chuẩn y cho ông Chu Văn Đỗ được từ chức uỷ viên UBHC Liên khu 3 do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 49/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH PH S 49-SL NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 1957 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Căn c s c l nh s 254 - SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 t ch c Chính quy n nhân dân a phương Căn c s c l nh s 256 - SL ngày 11 tháng 12 năm 1956 ch nh ông Chu Văn làm U viên U ban hành chính Liên khu 3; Theo ngh c a ông B trư ng B N i v , RA S C L NH: i u1 Ông Chu Văn ư c t ch c U viên U Ban hành chính Liên khu 3 i nh n công tác khác. i u2 Ông B trư ng B N i v ch u trách nhi m thi hành s c l nh này. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản