Sắc lệnh số 51/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
4
download

Sắc lệnh số 51/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 51/SL về việc cử ông Nguyễn Thương giữ chức Đổng lý quân vụ Bộ quốc phòng do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 51/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 51 NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 1949 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 57 ngày 3-5-1946 t ch c các B ; Chi u S c l nh s 35-SL ngày 15-3-1947 t ch c B Qu c phòng; Theo ngh c a B trư ng B qu c phòng kiêm T ng Tư l nh Quân i Qu c gia và Dân quân Vi t Nam; Theo quy t ngh c a H i ng Chính ph ; RA S C L NH: i u1 Nay c ông Nguy n Thương, nguyên Chánh Văn phòng B Qu c phòng kiêm Chánh Văn phòng B t ng tư l nh gi ch c ng lý quân v B Qu c phòng. i u2 Ông B trư ng B Qu c phòng kiêm T ng tư l nh Quân i Qu c gia và Dân quân Vi t Nam chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản