Sắc lệnh số 55

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
30
lượt xem
3
download

Sắc lệnh số 55

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 55 về việc cử cán bộ giữ chức vụ điều khiển trong Bộ quốc phòng do Chủ tịch nước Việt nam dân chủ cộng hoà ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 55

  1. S C L NH C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 55 NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 1949 C CÁN B GI CH C V I U KHI N TRONG B QU C PHÒNG CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 57 ngày 3-5-1946 t ch c các B ; Chi u S c l nh s 50 ngày 18-6-1949 t ch c B Qu c phòng và B T ng Tư l nh; Chi u S c l nh s 232-SL ngày 6-12-1946 c ông Tr n i Nghĩa gi ch c Quân gi i C c trư ng; Chi u S c l nh s 36-SL ngày 19-3-1947 c ông Tr n Du Châu gi ch c Quân nhu C c trư ng; Theo ngh c a B trư ng B Qu c phòng kiêm T ng Tư l nh Quân i Qu c gia và Dân quân Vi t Nam; Theo quy t ngh c a H i ng Chính ph ; RA S C L NH: i u1 Nay c : Thi u tư ng Tr n i Nghĩa gi ch c Giám c Nha Quân gi i. i tá Vũ Văn CNn gi ch c Giám c Nha Quân dư c. i tá Tr n Du Châu gi ch c Giám c Nha Quân nhu. i u2 S c l nh s 232-SL ngày 6-12-1946 và s 36-SL ngày 19-3-1947 nay bãi b . i u3 B trư ng B Qu c phòng kiêm T ng Tư l nh Quân i Qu c gia và Dân quân Vi t Nam chi u s c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản