Sắc lệnh số 56

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
41
lượt xem
5
download

Sắc lệnh số 56

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 56 về việc tạm hoãn thời hạn tiêu diệt những việc đăng ký quyền để đương ở các phòng trước bạ và điền thổ do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 56

  1. SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 56 BIS NGÀY MỒNG 2 THÁNG 5 NĂM 1946 CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận, RA SẮC LỆNH: Điều thứ 1: Kể từ ngày xẩy ra chiến sự ở Nam bộ (23 tháng 9 năm 1945) cho đến ngày 01 tháng 12 năm 1946 trong toàn cõi Việt Nam tạm hoãn thời hạn tiêu diệt những việc đăng ký quyền để-đương (délai de prescription des inscription hypothécaires) ở các phòng Trước bạ và điền thổ. Điều thứ 2: Một đạo Sắc lệnh sẽ định ngày tháng để tiếp tục thời hạn ấy. Điều thứ 3: Nếu trong thời gian từ ngày 23 tháng 9 năm 1945 tới nay, đã có những việc tái đăng ký (renouvellement d inscriptions), để tránh khỏi sự tiêu diệt thời hiệu, thì những việc đăng ký ấy cũng vô hiệu và những người đương sự sẽ phải xin đăng ký lần nữa trong thời hạn do đạo Sắc lệnh nói ở Điều thứ 2 định đoạt. Tiền thuế đã thu được về những việc tái đăng ký vô hiệu kể trên, sẽ hoàn lại cho tư nhân. Điều thứ 4: Sắc lệnh này sẽ thi hành theo thủ tục khẩn cấp nói ở Điều thứ 14 trong Sắc lệnh ngày mồng 10 tháng 10 năm 1945. Điều thứ 5: Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp chiểu Sắc lệnh thi hành. Hồ Chí Minh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản