Sắc lệnh số 56/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
36
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 56/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 56/SL về việc cử cán bộ giữ chức vụ trong Bộ quốc phòng do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 56/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 56 NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 1949 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 57 ngày 3-5-1946 t ch c các B ; Chi u S c l nh s 50 ngày 18-6-1949 t ch c B Qu c phòng và B T ng Tư l nh; Chi u S c l nh s 37 ngày 19-3-1947 c ông Lê Kh c gi ch c C c trư ng C c Giao thông Công binh; Theo ngh c a B trư ng B Qu c phòng kiêm T ng Tư l nh Quân i Qu c gia và Dân quân Vi t Nam; Theo quy t ngh c a H i ng Chính ph ; RA S C L NH: i u1 Nay c : i tá Phan T Lăng, C c trư ng C c Quân chính kiêm ch c C c trư ng C c Quân nhu; i tá Lê Kh c, gi ch c C c trư ng C c Công binh; Ông Hoàng o Thuý, gi ch c C c trư ng C c Thông tin liên l c. i u2 S c l nh s 37 ngày 19-3-1947 nay bãi b . i u3 B trư ng B Qu c phòng kiêm T ng Tư l nh Quân i Qu c gia và Dân quân Vi t Nam chi u s c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản