Sắc lệnh số 61

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
50
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 61

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 61 về việc tổ chức Bộ quốc dân kinh tế do Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 61

  1. S C L NH S C L NH S 61 V T CH C B QU C DÂN KINH T C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 61 NGÀY 6 THÁNG 5 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u theo S c l nh s 12 ngày 24-1-46; Chi u theo S c l nh s 32 ngày 22-3-46; Theo l i ngh c a B trư ng B Qu c dân kinh t ; Sau khi H i ng Chính ph ã tho hi p, RA S C L NH: i u th nh t: B Qu c dân kinh t g m có: - M t Văn phòng - Các phòng S - V - M t ban Thanh tra - M t ban C v n kinh t . i u th hai: B y t ch c và i u khi n các nha chuyên môn tr c ti p ph thu c: 1- Nha Thương v 2- Nha Quán ch t và M ngh 3- Nha Ti p t 4- Nha Kinh t tín d ng 5- Nha Th ng kê Vi t Nam i u th ba: Các B trư ng B Qu c dân Kinh t , B N i v , B Tài chính ch u u nhi m thi hành S c l nh này. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản