Sắc lệnh số 61/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 61/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 61/SL về việc ấn định thể thức xuất cảng và nhập nội các tư bản do Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 61/SL

  1. SẮC LỆNH SỐ 61/SL CỦA CHỦ TN CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ VỀ CH VIỆC ẤN ĐN THỂ THỨC XUẤT CẢNG VÀ NHẬP NỘI CÁC TƯ BẢN NH CHỦ TNCH CHÍNH PHỦ Xét tình thế hiện thời; Theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Sau khi đã hỏi ý kiến Ban Thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp; RA SẮC LỆNH: Điều 1 Nay cấm việc xuất ngoại và nhập nội các tư bản, nếu không có phép của Bộ trưởng Bộ Tài chính hay một cơ quan được Bộ trưởng Bộ Tài chính uỷ quyền. Điều 2 Số coi là tư bản các thứ tiền tệ ngoại quốc, Đông Dương và Việt Nam (giấy bạc hoặc tiền vàng, tiền bạc), các chứng thu hối đoái, các chứng thu ngân hàng, các chứng thu tư hữu v.v... Điều 3 Ai phạm vào Sắc lệnh này sẽ bị phạt: 1- Tiền gấp ba số tư bản định xuất hay nhập nội, 2- Tù từ 1 tháng đến 2 năm, hoặc một trong hai thứ hình phạt ấy. Nếu tái phạm có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm. Sự khám nhận và truy tố những việc phạm vào Sắc lệnh này sẽ theo thủ tục của luật quan thuế hiện hình, trừ việc điều đình bao giờ cũng thuộc thNm quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính. Điều 4 Một nghị định của Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ ấn định những chi tiết thi hành Sắc lệnh này. Điều 5 Sắc lệnh này sẽ thi hành cấp tốc theo Điều 14 Sắc lệnh ngày 10-10-1945.
  2. Điều 6 Các ông Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ N ội vụ, Bộ Tư pháp chiểu Sắc lệnh thi hành. Hồ Chí Minh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản