Sắc lệnh số 62

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 62

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 62 về việc ấn định các chức vụ trong văn phòng, các phòng sự vụ và các nha thuộc Bộ canh nông do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 62

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 62 NGÀY 8 THÁNG 5 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u theo b n tuyên cáo ngày 28 tháng 8 năm 1945 v vi c thành l p Chính ph Vi t Nam dân ch C ng hoà; Chi u theo S c l nh s 57 ngày 3 tháng 5 năm 1946 n nh các ch c v trong m i B c a Chính ph Vi t Nam; Theo l i ngh c a B trư ng B Canh nông và sau khi h i ng Chính ph ã tho hi p, RA S C L NH: i u th nh t: Các ch c v trong Văn phòng, các phòng S - V và các Nha thu c B Canh nông n nh như sau này: I- Văn phòng 1 ng Lý Văn phòng 1 Chánh Văn phòng 1 Phó Văn phòng 1 Bí thư 3 Tham Chính Văn phòng II- Các phòng s v 1 ng lý s v 1 Phó ng lý s v III- Các nha 1 Giám c Nha Nông chính 1 Giám c Nha Nông nghi p tín d ng 1 Giám c Nha Nông chính 1 Giám c Nha Thú y, M c súc, Ngư nghi p. i u th hai: Ông B trư ng B Canh Nông ph trách thi hành S c l nh này.
  2. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản