Sắc lệnh số 64/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
42
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 64/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 64/SL về việc sát nhập Nha Địa chính và các cơ quan phụ thuộc vào Bộ Tài chính do Chủ tịch nước Việt nam dân chủ cộng hoà ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 64/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 64 NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 1949 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 57 ngày 3-5-1946 t ch c các B và thành l p các Nha trong các B ; Chi u S c l nh s 75-SL ngày 29-5-1946 t ch c B Tài chính; Chi u S c l nh s 11-SL ngày 2-7-1947 sát nh p Nha i chính vào B Canh nông; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính và B trư ng B Canh nông; Theo quy t ngh c a H i ng Chính ph ; RA S C L NH: i u1 Nay sát nh p Nha a chính và các cơ quan ph thu c vào B Tài chính. i u2 S c l nh s 11-B/SL ngày 2-7-1947 nay bãi b . i u3 Các ông B trư ng B Tài chính và B Canh nông chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản