Sắc lệnh số 66/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 66/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 66/SL về việc cử ông Ngô Văn Ngộ giữ chức Chánh Văn phòng Bộ tài chính do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 66/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 66 NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 1949 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 57 ngày 5-5-1946 quy nh vi c t ch c các B ; Chi u s c l nh s 75 ngày 28-5-1946 t ch c B Tài chính; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính; Sau khi H i ng Chính ph ã tho thu n, RA S C L NH: i u1 Nay c ông Ngô Văn Ng , kiêm S Hành chính gi ch c Chánh Văn phòng B Tài chính. i u2 B trư ng B Tài chính chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản