Sắc lệnh số 70/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 70/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 70/SL về việc cử các khu trưởng, khu phó, chính trị viên các khu do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 70/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 70 NGÀY 23 THÁNG 8 NĂM 1947 Chi u S c l nh s 34 ngày 25-3-46 t ch c Qu c phòng; Chi u S c l nh s 230 ngày 30-11-46 u quy n T ng ch huy Quân i Qu c gia Vi t Nam; Chi u s c n thi t trong th i kỳ kháng chi n; Chi u ngh c a ông B trư ng B qu c phòng, T ng ch huy quân i Qu c gia Vi t Nam; RA S C L NH: i u1 Ông Vương Nghĩa Vũ, hi n Khu phó Khu 2, nay sung ch c Khu trư ng Khu 11. i u2 Ông Lê Tr ng T n, Trung oàn trư ng Trung oàn 39, nay b làm khu trư ng khu 13. i u3 Ông c Kiên, chính tr viên Khu 12, nay i u v làm chính tr u viên khu 11. i u4 Ông Ph m Phúc Th ng, chính tr viên Trung oàn 36 (110 cũ) thu c khu 12, nay ư c c làm chính tr u viên khu 12. i u5 Ông Nguy n Th Lân, Trung oàn trư ng Trung oàn 51 nay ư c c làm Khu phó Khu 6. i u6 Ông B trư ng B Qu c phòng, T ng ch huy Quân i qu c gia Vi t Nam, chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản