Sắc lệnh số 71-SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 71-SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 71-SL về thể lệ tổng tuyển cử do Chính Phủ lâm thời ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 71-SL

  1. CHÍNH PH LÂM VI T NAM DÂN CH C NG HÒA TH I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 71-SL Hà n i, ngày 02 tháng 12 năm 1945 S C L NH B khuy t i u th 11, chương 5, o s c l nh ngày 17 tháng 10 năm 1945 v th l t ng tuy n c . CH TNCH CHÍNH PH LÂM TH I VIÊT NAM DÂN CH CÔNG HÒA Chi u theo s c l nh s 14 ngày 8 tháng 9 năm 1945 m cu c t ng tuy n c b u Qu c dân i h i; Chi u theo s c l nh s 39 ngày 26 tháng 9 năm 1945 l p m t U ban d th o th l cu c t ng tuy n c ; Chi u chi s c l nh s 51 ngày 17 tháng 10 năm 1945 nh th l t ng tuy n c ; Sau khi h i ng Chính ph ã tho thu n, RA S C L NH: i u 1: i u th II, chương th 5, s c l nh 51 ngày 17 tháng 10 năm 1945 v th l t ng tuy n c , nay b khuy t như sau này; “ i u th 2 ”. ............................................................................................................. ............................................................................................................. “Vì s giao thông hi n th i khó khăn, ngư i ng c có th g i ơn ng c “ngay cho U ban Nhân dân nơi mình trú ng , và yêu c u y ban Nhân dân y “ i n cho y ban Nhân dân nơi mình xin ng c . ơn và gi y ch ng th c i u “ki n s do U ban Nhân dân nơi trú ng chuy n sau cho U ban Nhân dân nơi “ ng c ” i u 2: B trư ng B N i v , B trư ng b Tuyên truy n ph trách thi hành s c l nh này. TI P KÝ : TM. CHÍNH PH LÂM TH I B TRƯ NG B N I V CH T CH CHÍNH PH LÂM TH I Võ Nguyên Giáp H Chí Minh
Đồng bộ tài khoản