Sắc lệnh số 74

Chia sẻ: Nguyễn Khánh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
41
lượt xem
4
download

Sắc lệnh số 74

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 74 quy định về việc nghỉ dài hạn của những công chức mắc bệnh lao hay phong do Chủ tịch Chính phủ lâm thời ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 74

  1. SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI SỐ 74 NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 1945 CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu chi những thể lệ hiện hành về nghỉ dài hạn của những công chức mắc bệnh lao hay bệnh phong, Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp, RA SẮC LỆNH: Điều thứ nhất: Cho tới khi có lệnh mới, những viên chức thuộc các ngạch nghỉ dài hạn vì mắc bệnh lao hay bệnh phong, được hưởng lương bổng tính như sau này: A- Trong 6 hạn đầu (mỗi hạn 6 tháng): Hoàn toàn lương theo trật mình (trừ số tiền góp vào quỹ Hưu bổng; kể cả những phụ cấp tạm thời về lương) và hoàn toàn phụ cấp gia đình. B- Trong hạn 4 hạn sau cùng: Nửa số lương theo trật mình (trừ số tiền góp vào quỹ Hưu bổng; kể cả những phụ cấp tạm thời về lương) và hoàn toàn phụ cấp gia đình. Điều thứ hai: Sau khi nghỉ hết 10 hạn ấy, công chức nào được Hội đồng giám định y khoa chứng nhận đã khỏi hẳn bệnh, có thể hoặc được gọi ra làm việc, hoặc đề nghị giả hạn không lương nếu chưa có chỗ để bổ dụng. Điều thứ ba: Tất cả những thể lệ trước trái với Sắc lệnh này đều bãi bỏ. Điều thứ tư: Các ông Bộ trưởng và các ông Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Bắc, Trung và Nam kỳ phụ trách thi hành Sắc lệnh này. Hồ Chí Minh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản