Sắc lệnh số 74/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
73
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 74/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 74/SL về việc cử ông Lê Chưởng và Trần Sâm vào Bộ tư lệnh bộ đội địa phương Liên khu bốn do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 74/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 74-SL NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 1950 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 50-SL ngày 18 tháng 6 năm 1949 và s 28-SL ngày 16 tháng 2 năm 1950 t ch c B Qu c phòng; Chi u S c l nh s 33 ngày 22 tháng 3 năm 1946 và s 71 ngày 22 tháng 5 năm 1946 t ch c và n nh quy t c Quân i qu c gia Vi t Nam; Chi u S c l nh s 121-SL ngàu 20 tháng 10 năm 1949 và s 140-SL ngày 21 tháng 12 năm 1949 s a i 2 s c l nh trên; Chi u S c l nh s 120-SL ngày 25 tháng 1 năm 1948 thành l p các Liên khu; Chi u S c l nh s 73-SL ngày 18 tháng 5 năm 1950 thành l p B Tư l nh B i a phương Liên khu 4; Theo ngh c a B trư ng B Qu c phòng kiêm T ng tư l nh Quân i qu c gia và Dân quân Vi t Nam; Theo quy t ngh c a H i ng Chính ph ; RA S C L NH: i u 1: Nay c các ông có tên dư i ây sung vào B Tư l nh B i a phương Liên khu 4: Ông Lê Chư ng: Chính tr u viên; Tr n Sâm: Tư l nh. i u 2: B trư ng B Qu c phòng kiêm T ng tư l nh Quân i qu c gia và Dân quân Vi t Nam chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản