Sắc lệnh số 76

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
57
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 76

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 76 về việc tổ chức chính quyền nhân dân ở các thị xã và thành phố do Chủ tịch nước ban hành, để sửa đổi Điều thứ 2 Sắc lệnh số 77 ngày 21 tháng 12 năm 1945 tổ chức chính quyền nhân dân ở các thị xã và thành phố

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 76

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 76 NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u theo S c l nh s 63 ngày 22 tháng 11 năm 1945 t ch c chính quy n nhân dân các a phương, Chi u theo S c l nh s 77 ngày 21 tháng 12 năm 1945 t ch c chính quy n nhân dân các th xã và thành ph , Chi u theo l i ngh c a B trư ng B N i v , Sau khi H i ng Chính ph ã tho thu n, RA S C L NH: i u 1: i u th 2 S c l nh s 77 ngày 21-12-1945 k trên, nay s a i l i như sau này; "Cách t ch c chính quy n nhân dân các th xã cũng y như cách t ch c các xã ã nh trong S c l nh s 63 ngày 22 tháng 11 năm 1945. Song U ban hành chính th xã s ch g m có 3 u viên chính th c (Ch t ch, Phó Ch t ch và Thư ký), và hai u viên d khuy t. Các th xã s thu c th ng v i t nh." i u 2: B trư ng B N i v thi hành S c l nh này. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản