Sắc lệnh số 76/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
68
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 76/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 76/SL về việc tổ chức Đại đoàn độc lập do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 76/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 76 NGÀY 26 THÁNG 8 NĂM 1947 Chi u Quy t ngh c a Qu c h i Vi t Nam n nh quy n h n v Ch t ch Chính ph Vi t Nam dân ch c ng hoà, Chi u S c l nh s 47-SL ngày 1-5-47 t ch c B T ng Ch huy, Chi u ngh c a ông T ng ch huy Quân i Qu c gia Vi t Nam, ông B trư ng B Qu c phòng y hi p; RA S C L NH: i u1 Nay t ch c trong Quân i Qu c gia Vi t Nam m t i oàn, l y tên là i oàn c l p. i u2 i oàn c l p có các ơn v chi n u, do ông t ng ch huy Quân i Qu c gia n nh, và t dư i quy n i u khi n c a 1 ban ch huy. i u3 Ban ch huy i oàn c l p do S c l nh ch nh. i u4 Chi ti t t ch c i oàn b s do ngh nh B T ng ch huy và B Qu c phòng n nh. i u5 Ông B trư ng B Qu c phòng và ông T ng ch huy Quân i Qu c gia Vi t Nam chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản