Sắc lệnh số 80

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
36
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 80

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 80 về việc cử các ông Bùi Bằng Đoàn và Cù Huy Cận vào Ban thanh tra đặc biệt do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 80

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH LÂM TH I S 80 NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 1945 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u theo S c l nh s 64 ngày 23 tháng 11 năm 1945 thi t l p m t ban Thanh tra c bi t; Theo l i ngh c a B trư ng B N i v và B Tư pháp; Sau khi H i ng Chính ph ã tho thu n; RA S C L NH: i u th nh t: Các ông Bùi B ng oàn, nguyên Chánh nh t Toà Thư ng thNm Hà N i và Cù Huy C n, B trư ng B Canh nông ư c c vào Ban Thanh tra c bi t thi t l p do S c l nh s 64 ngày 23 tháng 11 năm 1945 k trên. i u th hai: B trư ng B N i v và B trư ng B Tư pháp ph trách thi hành S c l nh này. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản