Sắc lệnh số 81

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
28
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 81

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 81 về việc cử những nhân viên sung vào Phái đoàn Việt Nam sang Ba Lê do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 81

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 81 NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u ngh c a B trư ng Ngo i giao, Sau khi H i ng Chính ph ã tho thu n, RA S C L NH: i u th nh t Nay c nh ng v sau này vào phái oàn Vi t Nam sang Ba Lê: oàn trư ng: ông Nguy n Tư ng Tam Phó oàn trư ng: ông Ph m Văn ng Thuy t trình: ông Phan Anh Phát viên: Hoàng Minh Giám - ng Phúc Thông - Dương B ch Mai - Huỳnh Thiên L c - Nguy n Văn Huyên - Tr nh Văn Bình - T Quang B u -B uH i C v n Ph m Kh c Hoè - Hoàng Văn Duc - Nguy n Văn Tính - Nguy n -H c Liên - Nguy n Văn Luy n
  2. i u th hai B trư ng B Ngo i giao chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản